Terms and Conditions

Общи условия за използване на онлайн магазина

01

Благодарим Ви, че използвате crosssport.eu. Тези Общи Условия (“Условията“) целят да Ви запознаят със законните Ви права и отговорности по отношение на достъпа и използването на уебсайта crosssport.eu. (“Уебсайтът“) включително, но не само за доставка на информация чрез Уебсайта.

Моля прочетете внимателно тези Условия.

Чрез достъпа до или използването на Уебсайта, Вие се съгласявате с тези Условия и сключвате договор, който Ви обвързва сКрос Ен СпортЕООД, дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България (“www.crosssport.eu“). Не използвайте Уебсайта, ако не желаете или не можете да бъдете обвързани от тези Условия.

Можете да се съгласите с Условията, като:

 • Направите клик, с който да приемете или да се съгласите с Условията, когато това бъде възможно, чрез потребителския интерфейс на Уебсайта; или
 • Използвате Услугите. В този случай, Вие разбирате и се съгласявате, че crosssport.eu ще третира използването на Услугите, като приемане на Условията.

02

“Крос Ен Спорт” ЕООД е търговското дружество, предоставящо Услугите посредством администрирания Уебсайт.

Ние

“Ние”, “нас” или “www.crosssport.eu” реферира към “Крос Ен Спорт” ЕООД.

Crosssport.eu (https://www.crosssport.eu) е уеб базирана платформа в Интернет, собственост на “Крос Ен Спорт” ЕООД, дружество, учредено и съществуващо съгласно българското законодателство, с ЕИК 205495678, със седалище и адрес на управление: Стара Загора, община Стара Загора, ул. Чая №23, вх. В, ет. 1, ап.72, която дава възможност на потребителите да използват Услугите, предмет на настоящите Общи Условия.

Потребител

“Потребител” или “Вие” или “Вас” се отнася до Вас, като потребител на Услугите. Потребител е някой, който има достъп или използва Услугите и включва други лица, които съвместно участват в използването на Услугите, включително и без ограничение, потребители, които имат достъп до предлаганите Услуги от нас.

Услуги

“Услуги” са всякакви и всички услуги, които “Крос Ен Спорт” ЕООД, посредством Уебсайта, може да предложи на Потребителя.

Съдържание

“Съдържание” следва да включва (но не се ограничава до) текст, изображения, снимки, аудио, видео, данни за местоположението, както и всички други форми на информация или данни.

Съдържанието на crossport.eu

“Съдържанието на crossport.eu  е съдържанието, което crossport.eu създава и предоставя във връзка с Услугите, включително, но не само: тренировъчни програми, хранителни програми, визуални интерфейси, интерактивни функции, графики, дизайн, продукти, софтуер, обобщени оценки, доклади и други данни за активността на Потребителите, както и всички други елементи и компоненти на Услугите.

03

Условия за фитнес услугите

В случай че, че избраният от вас продукт е фитнес услуга моля запознайте се с нашите условия:

 • Разполагаме с платени и беплатни услуги
 • Купувайки определена програма Вие разполагате с достъп до материалите посредством онлайн Платформа на адрес http://start.crosssport.eu/
 • всички услуги(диета и фитнес програма) имат своята давност, срок, в който да се изпълняват, прилагат или ползват.
 • Разполагаме с услуги, които са  индивидуални и се изготвят след попълването на анкетна карта (формуляр). Разполагаме и с готови програми, каквито намират място в категория Програми.
 • всяка фитнес услуга се заплащат на 100% във аванс.
 • при получаване на изработените материали (фитнес програма и/или диета) клиентите нямат право да изискват повторното им изготвяне, в случаи като:

* на тях им се струва че програмата няма да проработи

* че не е създадена за тях

* че се разпространява към всички в един и същи вид

Всички услуги тук се предлагат по отделно и в пакети. Всички цени за потребители и клиенти в рамките на Република България са в цени в лева, а за клиенти извън страната, използващи метод на заплащане “PayPal” и банков превод –  в евро.

Всеки клиент на компанията в тази връзка при стигане на споразумение относно тези условия, подписва и “Декларация за информирано съгласие” (или накратко казано “Декларация за информираност). Това става чрез приемане на тези онлайн “Общи условия” на магазина. Всеки клиент  на компанията трябва също така да бъде сигурен, че неговите лични данни, ще бъдат обработвани старателно и само в полза на услугата, съгласно “Закона за защита на личните данни”.

Допустимост

С настоящото заявявате и декларирате, че сте на възраст от най-малко шестнадесет (16) години и, че сте напълно способни и компетентни да разберете и да се съгласите с условията, задълженията, твърденията, декларациите и гаранциите, изложени в настоящите Условия.

Спазване на законите

Вие носите отговорност за спазването на всички закони и правни регулации в страната, в която живеете, когато използвате Услугите. Съгласявате се да използвате Услугите само в съответствие с настоящите Условия и приложимото право и по начин, който не нарушава нашите законни права или такива на трети страни.

Достъпност на Уебсайта

Уебсайтът може да бъде променян, актуализиран, прекъсван, спиран или прекратяван, без предупреждение или отговорност.

Съобщения от crosssport.eu и други Потребители

 

Поръчвайки програма от Уебсайта или въвеждайки имейла си, Вие се съгласявате да получавате съобщения във връзка с Уебсайта и предлаганите Услуги. Също така, може да получавате нашия имейл бюлетин, от който имате правото да се откажете.

04

 • За да можете да ползвате услугите, предоставени на сайта, Вие трябва да направите регистрация, в поддомейн адреса http://start.crosssport.eu/ в която споделяте определена лична информация, като име и елекронна поща.
 • Не може да ползвате сайта и услугите предоставени на сайта за търговски цели. Употребата на сайта и услугите е ограничена за ползване от индивидуални потребители.
 • Ако установим, че ползвате сайта и услугите, предоставени на него с търговски цели, Ние запазваме правото си незабавно да спрем достъпа ви до сайта и услугите ни, и да предприемем необходимите правни мерки.
 • Всички услуги и информации, публикувани от сайта имат единствено и само препоръчителен характер. В никакъв случай те не представляват и нямат за цел да представляват здравен съвет. Ние горещо Ви препоръчваме да се консултирате с лекар ако променяте хранителния и физическия си режим.

05

Потребителят има право да върне закупена стока на сайта в 14 дневен срок, съгласно българското законодателство, в частност Закон за Защита на Потребителите, член 50. При отказ от покупка, паричната стойност, заплатена от купувача, ще бъде върната в пълен размер в срок от 7 работни дни. При отказ от покупка, купувачът е длъжен да поеме разхода за обратна доставка. Формуляр за отказ от покупка може да бъде свален от тук. https://www.kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki)

06

Crosssport.eu може да променя, изменя или актуализира настоящите Общи Условия, от време на време, изцяло по своя преценка. Ваша отговорност е да проверявате тези Общи условия, от време на време, и да се уверявате, че сте в непрекъснато съответствие с настоящите Условия. Използването на Услугите след такива промени или изменения в Условията следва да бъде счетено за изрично приемане на променените/изменените Условия и съгласие да бъдете обвързани с тези променени/изменени Условия.

07

ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ РЕЦЕНЗИИ НЕ ОТРАЗЯВАТ МНЕНИЕТО НА crosssport.eu

 

Собственост на съдържанието

 

В отношенията между Вас и crossport.eu, ние притежаваме Съдържанието на crosssport.eu, включително, но не само визуален интерфейс, интерактивни функции, графики, дизайн, компилации, например (но без да се ограничава до) нашата база данни със съдържанието на Уебсайта, компютърен код, продукти, софтуер, средно аритметични оценки на потребителското мнение и всички други елементи и компоненти от Уебсайта, с изключение на Съдържанието на трети страни. Също така притежаваме авторските права, търговски марки, търговски наименования и други права на интелектуалната собственост (“Права на ИС”), свързани със Съдържанието на crosssport.eu и Уебсайта. Това означава, че не може да променяте, възпроизвеждате, разпространявате, създавате производни работи или адаптации, показвате публично или да използвате по какъвто и да е начин Съдържанието на crosssport.eu, изцяло или частично, освен ако не е изрично разрешено от нас.

Премахване на Съдържание

 

Запазваме правото си, по всяко време и без известие, да премахнем, блокираме или забраним, по наша преценка, съдържание, което, по една или друга причина считаме за нежелателно, за опасно спрямо Услугите или нашите Потребители или в нарушение на тези Условия.

08

Без да се ограничава общия характер на тези Условия, при използване на Услугите, Вие изрично се съгласявате да не извършвате дейности, които не е по наше усмотрение:

 • Нарушават права на трети страни, включително авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна, морално право, поверителност, право на публичност, или всяка друга интелектуална собственост или право на собственост;
 • Нарушават тези Условия;
 • Нарушават което и да е приложимо право;
 • Заплашват, вредят, тормозят други или насърчават дискриминация;
 • Насърчават нечии бизнес или друго търговско предприятие или събитие, или използване, по друг начин, на Уебсайта за търговски цели;
 • Участват в спам на ключови думи или по друг начин се опитват да манипулират резултатите от търсенето на или в Уебсайта;
 • Изискват личната информация на малолетни и непълнолетни лица или представят или предават порнография.

Освен това Потребителят се съгласява да не:

 • Модифицира, адаптира, присвоява, възпроизвежда, разпространява, превежда, създава производни, показва публично, продава, разменя или по какъвто и да е начин възползва от Уебсайта или съдържанието му, освен ако това не е изрично позволено от crosssport.eu;
 • Използва каквито и да било роботи, паяци, приложения за търсене в или извличане на Уебсайта;
 • Прави опити за reverse engineering на част(и) от Уебсайта;
 • Премахва или променя всякакви известия за Права на ИС, които могат да бъдат видени в части от Уебсайта или всякакви материали, принтирани или изкопирани от Уебсайта;
 • Записва, обработва или извлича данни за други Потребители;
 • Опитва да получи непозволен достъп до Уебсайта, компютърните системи или мрежи, свързани с Уебсайта, чрез хакване, извличане на пароли или други методи;
 • Използва Уебсайта или всякакво Съдържание за да предава компютърни вируси, червеи, троянски коне и други подобни, които биха могли да бъдат от разрушително естество. (заедно наричани “Вируси”).

Когато определено действие не е изрично упоменато в настоящата клауза, но явно нарушава правилата на Чл. 7, то тя следва да се тълкува разширително в полза на crosssport.eu, като това действие следва да се счита за включено в настоящата клауза.

09

За повече информация относно това, как се използват Вашите лични данни, моля прочетете нашата Декларация за Поверителност.

10

Услугите могат да съдържат, или можете да бъдете пренасочени от Уебсайта до, линкове към уебсайтове на трети страни (“Уебсайтове на Трети Страни”), както и статии, снимки, текст, графики, картинки, дизайни, музика, звук, видео, информация, приложения, софтуер и друго Съдържание, притежавано от или произтичащо от трети страни (“Съдържание на Трети Страни”). Такива Уебсайтове на Трети Страни и Съдържание на Трети Страни не са изследвани, наблюдавани или проверени за точност, целесъобразност, безопасност или пълнота от crosssport.eu и crosssport.eu не носи отговорност за такива Уебсайтове на Трети Страни, достъпни чрез Уебсайта или всякакво Съдържание на Трети Страни, публикувано на, достъпно чрез или инсталирано от Уебсайта. Вие се съгласявате, че ние не носим отговорност за достъпа до или Съдържанието на Трети Страни на такива Уебсайтове на Трети Страни. Използването на Уебсайтове на Трети Страни е изцяло на ваша отговорност.

11

Услугите могат да бъдат подпомагани от рекламни приходи и могат да показват реклами и промоции.

 

Части от Уебсайта могат да съдържат такава рекламна информация, рекламни материали или друг материал, предоставен на crosssport.eu от трети страни. Отговорността, че материалите, предоставени за включване на Уебсайта, са в съответствие с приложимото международно и национално законодателство, е върху страната, която предоставя информацията/материала. Кореспонденцията и деловите отношения с, както и участието в промоции на, рекламодатели, различни от crosssport.eu, намерени на или достъпни чрез Уебсайта, включително плащания и доставка на свързаните с тях стоки или услуги, както и всички други правила, условия декларации или гаранции, свързани с такива дейности, следва да са единствено между Вас и тези рекламодатели. crosssport.eu не носи отговорност за каквато и да било грешка, пропуск, неточност в рекламните материали или каквато и да било загуба или повреда, настъпила в резултат на тези дейности или като резултат от наличието на такива други рекламодатели на Уебсайта.

12

Изпращайки ни идеи, предложения, документи или препоръки (“Обратна Връзка”), се съгласявате, че:

 • Обратната Връзка не съдържа конфиденциалната или поверителната информация на трети страни
 • нямаме пряко или косвено задължение за запазване на поверителността на такава Обратна Връзка
 • може да сме получили подобна Обратна Връзка, която е взета под внимание или е в процес на разработка
 • ни предоставяте неотменимо, неизключително, безвъзмездно, постоянно право за ползване, промяна, изготвяне на производни, публикуване, разпространяване и сублицензиране на такава Обратната Връзка и вие безвъзвратно се отказвате, от всякакви претенции и твърдения за морални права срещу crosssport.eu и неговите Потребители, съдържащи се в такава Обратна Връзка.

13

Плащането се извършва чрез PayPal, ePay или Еконт и Борика. Всички държатели на кредитни/дебитни карта са обект на проверки за потвърждение и предварително одобрение от издателя на картата. Ако не използвате вашата собствена кредитна/дебитна карта, за да заплатите абонамента/поръчката, Вие следва да поискате разрешение от картодържателя, преди да въведете данните за плащането. С кликване върху “Изпрати”, вие потвърждавате, че сте получили изричното позволение на държателя на кредитната / дебитната карта. След потвърждението, при получаване на абонамента / поръчката от “Крос ен Спорт” ЕООД, плащането ще бъде дебитирано от Вашия акаунт. Ако издателя на Вашата карта откаже да позволи плащането към “Крос ен Спорт” ЕООД, ние няма да можем да обработим абонамента / поръчката Ви и ще видите съобщение, информиращо Ви, че транзакцията не може да бъде изпълнена. “Крос ен Спорт” ЕООД, заедно със своите партньори, полага всички разумни грижи, за да гарантира, че системата за плащане е защитена. Всички сделки с банкови карти, направени през Уебсайта се обработват с помощта на сигурен портал за онлайн плащания (Secure Socket Layer (SSL) който криптира данните за картата Ви в защитена хостинг среда. Ние не пазим данните за вашите кредитни/дебитни карти на сървъри на “Крос ен Спорт” ЕООД.

14

Вие се съгласявате да предпазвате и защитавате нас, нашите лицензодатели, лицензополучатели, дистрибутори, агенти, представители и други оторизирани потребители, както и и търговците на дребно, дистрибуторите, доставчиците и доставчиците на услуги на гореспоменатите лица, както и техните директори, собственици, служители, агенти, представители и правоприемници от и срещу всякакви и всички загуби, щети, отговорност и разходи (включително разходи за постигане на споразумения и всякакви правни или други такси и разходи за разследване или защита на всякакви действия), направени от гореспоменатите, във връзка с всякакви искове, произтичащи от каквото и да е нарушение на настоящите Условия от Ваша страна или претенции, произтичащи от Вашето използване на Уебсайта. Вие се съгласявате да съдействате за нашата защита по всякакви искове. Запазваме правото си, за наша сметка, да наемем отделен адвокат и да поемем изключителната защита и контрол върху всеки въпрос, предмет на обезщетение от Вас. Ще използваме подходящите усилия за да Ви уведомим за всеки такъв иск, действие или производство.

15

ВИЕ РАЗБИРАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ УСЛУГИТЕ ДОСТЪПНИ НA ИЛИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „ТАКИВА, КАКВИТО СА” И „ТАКИВА, КАКВИТО СА ДОСТЪПНИ”. ДО НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН, КОЯТО Е ПОЗВОЛЕНА СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, “Крос ен Спорт” ЕООД СЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ВМЕТНАТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ТОВА, ЧЕ:

 • УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ НA ИЛИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, МОГАТ ДА БЪДАТ ТЪРГУВАНИ ИЛИ СА ПОДХОДЯЩИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ
 • УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ОТ ИЛИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, ЩЕ ДЕЙСТВАТ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ И ГРЕШКИ
 • ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ,
 • НЯМА БЪГОВЕ, ВИРУСИ, ТРОЯНСКИ КОНЕ ИЛИ ДРУГИ ПОДОБНИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ КЪМ ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ, ВСЛЕДСТВИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ТРЕТИ ЛИЦА
 • ИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕТОДИ ЗА СИГУРНОСТ ЩЕ БЪДАТ ДОСТАТЪЧНИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ И ТЕХНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, И

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЕРНОСТТА, ТОЧНОСТТА ИЛИ НАДЕЖДНОСТТА, НЯМА ДА НАСТЪПИ ЗАГУБА НА ДАННИ, СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ. СВАЛЯНЕТО ИЛИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА МАТЕРИАЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ, СЕ ПРАВИ ПО ВАША ПРЕЦЕНКА И НА ВАША ОТГОВОРНОСТ. ВИЕ НОСИТЕ ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ПОВРЕДИ НА ВАШИЯ КОМПЮТЪР, ТЕЛЕФОН, ТАБЛЕТ ИЛИ ДРУГО УСТРОЙСТВО ИЛИ ЗА ЗАГУБАТА НА ДАННИ, ПРИЧИНА ЗА КОЯТО Е СВАЛЯНЕТО НА ТАКИВА МАТЕРИАЛИ. Crosssport.eu НЯМА ДА БЪДЕ СТРАНА ИЛИ ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ, ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН, ЗА НАБЛЮДАВАНЕТО НА СДЕЛКИ МЕЖДУ ВАС И ТРЕТИ СТРАНИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С УСЛУГИТЕ НА CROSSSPORT.EU. ВИЕ НОСИТЕ ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА КОМУНИКАЦИЯТА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИТЕ И С ДРУГИ ЛИЦА, С КОИТО КОМУНИКИРАТЕ ИЛИ ОБЩУВАТЕ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ. КОМУНИКАЦИЯТА CROSSSPORT.EU, ПИСМЕНА ИЛИ УСТНА, ВЪВ ВРЪЗКА, ЧРЕЗ ИЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ НЕ СЛЕДВА ДА СЪЗДАВА КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ, КОИТО НЕ СА ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНИ В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ. ОСВЕН АКО ИЗРИЧНО НЕ СТЕ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПИСМЕНО, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, НЯМА ДА УПОТРЕБЯВАТЕ НИКОЯ ТЪРГОВСКА МАРКА, ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ ИЛИ ЛОГО НА КОЕТО И ДА Е ДРУЖЕСТВО ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО НАЧИН, КОЙТО МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА ОБЪРКВАНЕ ОТНОСНО СОБСТВЕНОСТТА НА ТАКИВА МАРКИ, ИМЕНА ИЛИ ЛОГА. CROSSSPORT.EU НЕ ПРАВИ ОБЕЩАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАКВИТО И ДА Е ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ВИДЕНИ НА УЕБСАЙТА ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИТЕ. CROSSSPORT.EU НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, КОИТО МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ ОТ ТЯХНО ДЕЙСТВИЕ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ, ВКЛЮЧВАЩО, НАПРИМЕР, АКО ДРУГ ПОТРЕБИТЕЛ ИЛИ БИЗНЕС ЗЛОУПОТРЕБИ С ВАШЕТО СЪДЪРЖАНИЕ, ИДЕНТИЧНОСТ ИЛИ ЛИЧНИ ДАННИ, АКО СТЕ НЕДОВОЛНИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ФИТНЕС ПРОГРАМИ, ТРЕНИРОВЪЧНИ, ХРАНИТЕЛНИ И СУПЛЕМЕНТАЦИОННИ РЕЖИМИ ИЛИ АКО ИМАТЕ НЕБЛАГОПРИЯТНО ПРЕЖИВЯВАНЕ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ТЕЗИ, ТРЕНИРОВЪЧНИ И ХРАНИТЕЛНИ ПРОГРАМИ. КУПУВАНЕТО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА СЕ ПРАВИ ПО ВАША ПРЕЦЕНКА И РИСК. ОБЩАТА МАКСИМАЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕТЪРПЕНИ ОТ ВАС, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ, ЗАГУБИ И ЩЕТИ Е ОГРАНИЧЕНА ДО 100 БЪЛГАРСКИ ЛЕВА. CROSSSPORT.EU НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА (I) НЕПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, (II) ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ЗАГУБИ, (III) ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТ, (IV) ВРЕДИ НА РЕПУТАЦИЯТА ИЛИ (V) ЗАГУБА НА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДАННИ. CROSSSPORT.EU НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ЩЕТИ (ПРЕКИ, НЕПРЕКИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ), ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ ИЛИ КАКВИТО И ДА БИЛО РАЗХОДИ (ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ), КОИТО МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ И/ИЛИ ДА БЪДАТ ПОНЕСЕНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ, В РЕЗУЛТАТ НА ДОСТЪПА ДО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА И СЪДЪРЖАЩАТА СЕ В НЕГО ИНФОРМАЦИЯ. ПРОГРАМИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА НЕ СА МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ. ТЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОБОБЩЕНИЯ ОПИТ НА АВТОРА И СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ САМО ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ. АВТОРЪТ КРОССПОРТ ЕООД, КАКТО И “Крос Спорт” ЕООД НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ТРАВМИ ИЛИ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ВЛОШАВАНИЯ НА ЗДРАВЕТО, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПИТАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, ПРИЛАГАЩ ТЕЗИ ТРЕНИРОВЪЧНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОГРАМИ. ИНФОРМАЦИЯТА, СВЪРЗАНА С ХРАНИТЕЛНИТЕ ПЛАНОВЕ Е ПРЕДВИДЕНА ДА БЪДЕ САМО С ИНФОРМАЦИОННА ЦЕЛ И МОЖЕ ДА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ВСИЧКИ ХОРА. УЕБСАЙТЪТ И СЪДЪРЖАЩАТА СЕ В НЕГО ИНФОРМАЦИЯ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА УПОТРЕБА САМО ОТ ЗДРАВИ ВЪЗРАСТНИ. САЙТЪТ НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ, БРЕМЕННИ ЖЕНИ ИЛИ ХОРА С КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД ЗАБОЛЯВАНИЯ.

СЪВЕТВАМЕ ВИ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР, ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ПРОГРАМИТЕ И ДА СМЕНИТЕ ВАШИЯ ХРАНИТЕЛЕН ПЛАН.

16

Вие се съгласявате, че всякакви и всички спорове и искове, произтичащи от или във връзка с настоящите Условия, Уебсайта или Услугите следва да бъдат решавани поотделно, без да се прибягва до каквато и да е форма на колективен иск. Всякакви и всички искове, съдебни решения и присъди следва да бъдат ограничени до по-голямото от паричната стойност заплатена от Вас на crosssport.eu за достъп до Уебсайта и Услугите или 100 български лева, но в до никакъв случай адвокатски разноски; и при никакви обстоятелства не можете да получите обезщетение за, и всеки Потребител се отказва от правото си да претендира, наказателни, случайни, последващи или други вреди, освен на стойността, заплатена за ползване Услугите на crosssport.eu. Настоящите Условия, както и всякакви права и задължения във връзка с тях, се уреждат съгласно българското законодателство. Всякакви спорове между страните, произтичащи от този Договор ще бъдат разглеждани и решавани от Арбитражния Съд при Българска Търговско-Промишлена Палата (БТПП).

17

Ако част от тези Условия бъдат намерени за незаконни, невалидни или по каквато и да било причина неприложими, то тази част следва да се счита за отделена от останалите Условия и не следва да се отрази на валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

18

 • Можете да прекратите Условията по всяко време, като спрете да използвате Уебсайта или предоставите на crosssport.eu известие за прекратяване.
 • Можем да преустановим възможността Ви да използвате части от Уебсайта и/или да Ви забраним изцяло достъпа до Услугите, с или без причина, без известие или каквато и да е отговорност. Такова действие би Ви попречило да имате достъп до Уебсайта, Съдържанието на crosssport.eu и/или друга свързана информация.
 • В случай на каквото и да е прекратяване на настоящите Условия, независимо дали от Вас или от нас, разпоредбите на тези Условия ще продължат да важат в пълна сила.

19

 • Запазваме правото си да изменяме, актуализираме или спираме Уебсайта, по наше усмотрение, с или без причина, и без известие или отговорност.
 • Може да Ви изпращаме известия, включително такива касаещи промени по Условията, чрез имейл или чрез Уебсайта.
 • Освен ако не е посочено друго в Раздел 9 по-горе, нищо в настоящите Условия не следва да се счита, нито е предназначено, да предоставя права или мерки за защита на трети лица.
 • Условията съдържат цялото споразумение между Вас и crosssport.eu относно използването на Уебсайта.
 • Ако някоя разпоредба от Условията се окаже неизпълнима или невалидна, то тогава само тази разпоредба следва да бъде променена, така че да отразява волята на страните, или премахната, така че Условията да продължат да важат в пълна сила.
 • Заглавията на разделите в настоящите Условия са единствено за удобство и не следва да имат каквото и да било правно или договорно действие.

 

20

За да зададете въпрос, да изпратите оплакване във връзка с Уебсайта или Услугите на crosssport.eu или за да получите повече информация относно Услугите, моля свържете се с crosssport.eu по един от следните начини:

Адрес:

 

e-mail: crosssport17@gmail.com